Magdalene Hansen

Marie Magdalene Hansen blev født 27/7 1866 i Nexø.1 Hun døde 5/1 1931 i Nexø.1 2
Gift med fotograf Johannes Ladegaard Olesen (1/5 1871 - ?), 11/8 1916 i Nexø.1

Hendes far var Joh. Hansen. Efter hans død i 1905 overtog hun hans forretning.
Magdalene Hansen udstillede i Svaneke i 1908 og 1915.3 I 1908 fik hun et hædersdiplom, som hun derefter viste på bagsiden af kartonerne.

Efter vielsen i 1916 drev hun og hendes mand i fællesskab forretningen under navnet Hansen Ladegaard.

Eksempler på kartoner, visitkortfotos

Kartontype 1
kartonerne som Magdalene Hansen brugte til i hvert fald visitkortfotos har godt nok hendes navn på forsiden, men på bagsiden er det stadig hendes fars navn.
Her er vist kartontypen4 som givetvis var i brug 1905 - 1908, hædersdiplomet er ikke nævnt:

Kartontype 2
Denne kartontype4 er i hvert fald senere end 1908, her er hædersdiplomet fra 1908 nævnt på bagsiden.
På nogle kartoner er teksten om hædersdiplomet rykket til venstre.

Kartontype 3
Også denne kartontype5 er senere end 1908, det er givetvis den seneste.

Selv om kartonen har fortrykt 'No......' under 'Pladen opbevares for efterbestillinger', så har jeg endnu ikke set en karton med nummer.


Kilder
1). Kirkebogen for Nexø
2). Bornholms Tidende 7/1 1931:3). Bjørn Ochsner: 'Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920'
4). Egne fotos
5). Lokalarkivet i Aakirkeby


© Philip Holm Kofoed 2008-2014