B. Kjøller

Bendt Kjøller blev født 1/3 1846 i Bodilsker.1 Han døde 16/8 1908 i Allinge.2
Gift 1/7 1871 i Bodilsker1 med Christiane Lund født 2/6 1843 i Østermarie.3 Hun døde 27/5 1916 i Allinge.2

Bendt Kjøller overtog på et tidspunkt mellem 1870 og 1880 Kølleregåard i Bodilsker, som hans far tidligere havde ejet. I 1880 er han ejer af gården, og også sandemand.4 Grunden til at han i 1889 sælger til Jens Jensen5 kendes ikke.
Bendt Kjøller kom fra Nexø til Allinge hvor han startede forretning i 1890.6 Hvad Bendt Kjøller har beskæftiget sig med i Nexø vides ikke, men han har muligvis her lært sig fotografering.

På Nationalmuseet findes på 3. afdeling aftryk af en del af hans optagelser.6
Bendt Kjøller var aktiv i det lokale musikliv, han var kordirigent og 1894-1905 leder af et hornorkester.7

Allinge-Sandvig Hornorkester, 1902.
Fra venstre mod højre ses: Slagter Carl Jørgensen, piccolo. Stenhugger Anton Marcher, basun. Skomager Nicolai Sonne, tuba. Stenarbejder Peder Jensen, kornet. Fotograf Bendt Kjøller, tenorhorn. Stenhugger Chr. Johansen, stortromme. Avlsbruger Victor Hermansen, 2. kornet. Snedker Hjalmar Ipsen, althorn. Stenhugger Tideman Hermansen, tromme.7

Forretningen blev videreført af hans enke Christiane f. Lund. Ifølge Bjørn Ochsner skulle der findes fotos taget af 'B. Kjøllers Enke', men sådanne har jeg endnu ikke set.
Efter hendes død i 1916 overtog sønnen Alfred Kjøller forretningen.6


Datering

Bendt kjøller må have været aktiv som fotograf i Allinge ca 1890 - 1908.


Eksempler på kartoner

Visitkortfoto8 af ukendt pige med hund. Der er intet trykt eller skrevet på bagsiden.

Her ses prægningen fra forsiden i lidt større format.


Kilder

1). Kirkebogen for Bodilsker
2). Kirkebogen for Allinge
3). Kirkebogen for Østermarie
4). Folketællingen 1880
5). Kures gårdregister
6). Bjørn Ochsner: 'Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920'
7). Christian Stub-Jørgensen: 'For 50 år siden'
8). Lokalarkivet i Aakirkeby
9). Bornholms Tidende:


© Philip Holm Kofoed 2008-2014