Theodor Yhr

Theodor Valdemar Johannes Yhr blev født 27/10 1865 i Århus.1 Han døde 16/12 1938 i Rønne.2
Gift 29/3 1893 i Århus med Ane Marie Nielsine Nielsen (vielsesattest her), født 15/12 1863 i Århus, død 19/10 1931 i Rønne.2
De fik børnene:
  Anna Theodora, 24/7 1894 - 19/7 1962. Fotograf, efterfulgte sin far.
  Viggo Christian, 18/1 1896 - 18/3 1955. Læge.

Navnet Yhr er af tysk oprindelse. Theodor Yhrs far var søm-, nagel- og beslagsmed Friderich Heinrich Andreas Uehr (1829-1873) fra Osterwieck, Tyskland. Han kom til Danmark for at arbejde ved anlæggelsen af jernbane i Jylland.

Theodor Yhr blev uddannet hos V. E. Svendsen i Århus. Som 14-årig bor han hos moderen (der allerede da var enke) og er fotografelev.3
7/12 1888 overtog han G. Stöckels atelier på Store Torv i Rønne, efter i et stykke tid under dennes sygdom at have bestyret det.
Atelieret har sandsynligvis først fået Yhrs navn efter Stöckels død 13/1 1889. I hvert fald er der på Stöckels dødsdag og et par dage frem annoncer i avisen: "I G. Støckels Atelier udføres Fotografering som sædvanlig".

Hans storesøster Eleonora (1863-1927) var en tid husbestyrerinde for ham. Det var inden han blev gift i 1893.4

3/8 1900 ovetager han I. Bertelsens atelier, Smedegade 30 i Aakirkeby.5 Da hans protokol for atelieret i Aakirkeby først starter 1/9 samme år, har han sikkert brugt resten af august til istandsættelse.
Det var Theodor Yhr selv der passede atelieret i Aakirkeby, Ane Marie passede atelieret i Rønne. Om datteren Anna bestyrede atelieret i Rønne efter moderens død vides ikke, men hun overtager i hvert fald forretningen efter Theodor Yhrs død i 1938.

Theodor Yhr holdt meget af sin have, og havde i Aakirkeby en kolonihave. Derfra havde han friske grøntsager med, når han om aftenen tog toget hjem til Rønne.6


Datering
Yhr nummererede sine fotos, og mange af hans protokoller er bevaret. Nogle af den er tilsyneladende gået tabt. De bevarede befinder sig på Bornholms Ø-arkiv.
Jeg har affotograferet de bevarede protokoller, de er gjort søgbare her.
Graferne herunder viser årstallet som funktion af løbenummeret. De grå områder er dem der er bevaret protokol for.

Yhr brugte samme karton i både Rønne og Aakirkeby, da der var atelier begge steder, se kartontype 4 herunder. For at afgøre om et billede er taget i Rønne eller Aakirkeby, skal man på bagsiden se om der er skrevet noget der ligner et A eller H:

Hvis tegnet findes på kartonen, så er det sandsynligvis taget på atelieret i Aakirkeby. Der er dog undtagelser, og som det ses af kartontype 3 herunder, har det også været brugt i Rønne.
På 'Rønne og Aakirkeby'-kartonerne er tegnet dog brugt i Aakirkeby i langt de fleste tilfælde, hvor kartonen har et nummer der kan slås op i protokollen for både Rønne og Aakirkeby.
Eksempler på kartoner, visikortfots

Kartontype 1:
Foto7 med det laveste nummer jeg endnu har set på et Yhr-foto.

Denne karton har kun været brugt i kort tid, givetvis mindre end et år. Efter at Yhr fik telefon brugtes kartontype 2.

Kartontype 2:
Foto7 med telefonnummer. Yhr var med i den første 'telefonbog' (den fyldte kun 1 side) fra 1889.

Kartontype 3:
En senere karton7 mens Yhr endnu kun havde atelier i Rønne. Yhr havde stadig telefon, men havde ikke længere nummeret på kartonerne.

Kartontype 4:
Denne karton8 kom i brug da Yhr fik atelier i Aakirkeby i 1900.


Eksempler på kartoner, kabinetfotos

Kartontype 1:
Kabinetfotos på kartoner med telefonnummer er kun set i 2 tilfælde, desværre begge uden nummer.
Kartontype 2:
Den mest brugte karton til kabinetfotos, inden Yhr fik atelier også i Aakirkeby.
Kartontype 3:
Foto8 på den først brugte karton, efter Yhr fik atelier også i Aakirkeby.
Kartontype 4:
Denne karton7 har samme bagside som kartontype 3, men på forsiden står der nu kun Theodor Yhr, ikke G. Stöckels Eftf.
Kartontype 5:
Senest benyttede karton til kabinetfotos. Samme forside som kartontype 4, men intet på bagsiden.

Kilder
1). Bjørn Ochsner: 'Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920'
2). Kirkebogen for Rønne
3). Folketællingen 1880
4). Folketællingen 1890
5). 'Huse i Aakirkeby', 1989
6). --Afventer godkendelse--
7). Lokalarkivet i Aakirkeby
8). O. Hesager, DFS
9). Bornholms Tidende:

10). Bornholms Tidende 16/12 1938:
 © Philip Holm Kofoed 2008-2014