Øvrige fotografer

På denne side omtaler jeg alle de fotografer som jeg har set spor efter, men hvor jeg endnu ikke har set fotos taget af fotografen.
Flere af fotograferne er omrejsende, og det er absolut ikke sikkert at de har trykt eller stemplet deres navn på kartonerne. Der vil altså givetvis være flere af de nævnte fotografer, for hvem man ikke vil kunne finde fotos som med sikkerhed kan identificeres som værende taget af den pågældende fotograf.

Fotograferne er her nævnt alfabetisk efter de navne som de brugte i annoncer mv.
Her kan du læse om:
 C. Eberhardt
 Eberhardt & Messmann
 Eberhardt & Petersen
 F. Steffensen
 Hansen & Bloch
 J. Frederichsen
 L. C. Nielsen
 L. C. Nielsen & Co
 M. Koefoed
 Peter Lund
 Petersen
 S. Juncker Jensen
 Steffensen & Lund


C. Eberhardt

Johan Christian Georg Eberhardt var født ca 1801 i Rendsborg, han døde 13/8 1870 i Hundborg.1
Han var oprindeligt købmand og restauratør. Senere var han bager.
Før han kom til Bornholm var han i Thisted, her annoncerede han i Thisted Amtsavis i august og oktober 1861, samt april og maj 1862. Her tog han vitrotypier og pannotypier i gartner Tonners have.
Han var i Ydby i juli 1862, og i Vestervig i august 1862.1

I den første tid på Bornholm (oktober 1863) arbejder han alene, han annoncerer i Bornholms Avis.2 I november 1863 var han i kortvarigt samarbejde med Messmann, hvem det så end var. Se Eberhardt & Messmann.
I hvert fald fra februar 1864 arbejder han sammen med en Petersen, under navnet Eberhardt & Petersen. Petersen er muligvis den samme som den Petersen der annoncerer i juni 1863.

Annonce i Bornholms Avis 6/10 1863


Eberhardt & Messmann

Eberhardt & Messmann var et samarbejde mellem C. Eberhardt og Messmann. Hvem sidstnævnte var ved jeg ikke.

Samarbejdet har været kort. C. Eberhardt arbejder tilsyneladende alene i oktober 1863, i februar 1864 er han i samarbejde med Petersen, muligvis den samme som Petersen nævnt herunder.

Annonce i Bornholms Avis 27/11 1863


Eberhardt & Petersen

Eberhardt & Petersen var et samarbejde mellem C. Eberhardt og Petersen. Sidstnævnte er muligvis identisk med den Petersen der annoncerede i juni 1863.
Samarbejdet varede i hvert fald fra februar 1864 til og med juni samme år. De tog billeder i Rønne, Hasle og Allinge.
Turen til Hasle skulle åbentbart udskydes, da de havde meget at lave i Rønne.2

Annonce i Bornholms Avis 2/2 1864
Annonce i Bornholms Avis 5/5 1864
Annonce i Bornholms Avis 10/5 1864
Annonce i Bornholms Avis 19/5 1864
Annonce i Bornholms Avis 14/6 1864


F. Steffensen

F. Steffensen havde i 1864 været i samarbejde med Lund, se Steffensen & Lund.
Der ser ud til af F. Steffensen har været fastboende fotograf i Søndergade i Rønne i 1865.

Annonce i Bornholms Avis 14/12 1865


Hansen & Bloch

Hansen og Bloch var et samarbejde mellem Joh. Hansen og Bloch. Sidstnævnte er muligvis identisk med Jørgen Theodor Bloch som tidligere var fotograf på Fyn og som senere tog til København.1

Deres fælles forretning eksisterede i Nexø i 1865. Præcis hvornår samarbejdet ophørte vides ikke. Joh. Hansen videreførte forretningen alene, og var fastboende fotograf i Nexø indtil sin død i 1905.

Annonce i Bornholms Avis 1/7 1865
Annonce i Bornholms Avis 27/7 1865


J. Frederichsen

Han er givetvis identisk med den Johannes Frederiksen som er nævnt i Bjørn Ochsners bog.1
I så fald var han født 20/1 1834 i Ringsted, og døde 27/3 1891 i København.
Han havde tidligere været i Køge, Hillerød, Holbæk og Ringsted.

På Bornholm fotograferede han i hvert fald i Nexø og Svaneke i 1862.

Fra ca 1865 havde han atelier på Vimmelskaftet 38 i København.

Annonce i Bornholms Avis 28/8 1862
Annonce i Bornholms Avis 10/9 1862


L. C. Nielsen

Lars Christian Nielsen blev født ca 1829 i Odense.
Han kaldte sig også C. Nielsen eller Chr. Nielsen. Han blev ca 1858 gift med Ellen, født ca 1834 i Holbæk.1

Han havde i juni og juli samarbejdet med nogen, med hvem vides ikke. Firmanavnet var simpelthen L. C. Nielsen & Co.
I august 1863 arbejder han alene, han fotograferer i gæstgiver Hørups have i Nexø.

Han havde fra ca 1865 atelier på Kronprinsessegade 34 i København.

Annonce i Bornholms Avis 8/8 1863


L. C. Nielsen & Co

Se L. C. Nielsen herover. Hvem '& Co' dækker over vides ikke.
L. C. Nielsen & Co fotograferede i Rønne og Nexø.

Annonce i Bornholms Avis 18/6 1863
Annonce i Bornholms Avis 21/7 1863


M. Koefoed

Mathias Koefoed blev født 20/1 1813 i Rønne. Han døde 7/3 1883 i København.1
Gift 5/7 1843 med Marie Sophie Synnestvedt Børs, født 21/7 1815.3

Uddannet urmager. Fik i 1840 borgerskab som urmager i Tromsø, hvor ham også passede tårnuret.
Solgte ca. 1860 huset i Tromsø og blev omrejsende fotograf i Troms og Finnmarken, med fast atelier i Hammerfest om sommeren, hvor han var til ca. 1871.4
Fra ca 1874 - ca 1878 i København, Brogade 12.

Endnu har jeg ikke set et eneste foto taget af M. Koefoed. Fotograf i Rønne kan han kun have været ca. 1871-1874.


Peter Lund

Peter Lund er givetvis identisk med Søren Peter Lund, født ca 1837.
Fra midt i maj til midt i juni 1862 var han fotograf i Svendborg, i mægler Ph. R. Schytts have.
Fra ca 1862 havde han atelier i Frederiksberggade 15 i København.1

Han er muligvis den Lund som i 1864 samarbejder med F. Steffensen under det fælles navn Steffensen & Lund.

Annonce i Bornholms Avis 21/6 1862
Annonce i Bornholms Avis 8/7 1862


Petersen

Hvem denne Petersen var vides ikke. Det er muligvis ham som i 1864 samarbejder med C. Eberhardt under det fælles navn Eberhardt & Petersen.

Annonce i Bornholms Avis 13/6 1863


S. Juncker Jensen


Sophus Peter Frederik Juncker Jensen blev født 16/2 1859 i Vejle. Han døde 15/10 1940.
Fra ca 1891 skrev han Juncker-Jensen med bindestreg.1

I 1880 er han fotografmedhjælper hos G. Stöckel.5
Han er identisk med den S. Juncker Jensen som er nævnt under Rønne i Provins Vejviseren 1882-83 og 1883-84.1

Havde fra ca 1885 atelier i København. Han havde eneret på offentliggørelse af fotografier fra den nordiske udstilling i København 1888. En del af disse fotografier findes på Det kgl. Bibliotek.

Hans protokoller fra 1922 og frem er bevaret. De tidligere er gået tabt.

Han har ikke været selvstændig fotograf på Bornholm, men er nævnt i vejviseren da han er medhjælper hos G. Stöckel.


Steffensen & Lund

Steffensen er givetvis identisk med F. Steffensen. Lund er sikkert den samme som Peter Lund.

Annonce i Bornholms Avis 2/4 1864
Annonce i Bornholms Avis 17/5 1864


Kilder

1). Bjørn Ochsner: 'Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920'
2). Bornholms Avis
3). Jul. Bidstrup: Stamtavle over Familien Koefoed, s 104 (G1)
4). Susanne Bonge: 'Eldre norske fotografer'
5). Folketællingen 1880


© Philip Holm Kofoed 2008-2014